Buồn nhất là khi người ta đã muốn chia tay với bạn rồi, chỉ là chưa t… | Abby's Pins


Buồn nhất là khi người ta đã muốn chia tay với bạn rồi, chỉ là chưa t…

Buồn nhất là khi người ta đã muốn chia tay với bạn rồi, chỉ là chưa tìm được lí do hợp lí. Còn bạn thì lại vẫn đang nghĩ về tương lai sau này của hai đứa.

Categories:   Abby's Pins

Comments